نصاب توحید

:: نصاب توحید

نصاب توحید

گفتیم که نصاب توحید از نظر اسلام «توحید در الوهیت» است که قبل از آن مراتب دیگرى از توحید وجود دارد و تا به این حد نرسد توحید به حد نصاب نرسیده است. در اینجا ممکن است سؤالى مطرح بشود که آیا مرتبه‌ى قبلى توحید هر کدام به تنهائى مى‌تواند بخشى از سعادت ما یا مرتبه‌اى از کمال و فضیلت ما را تأمین کند، یا مجموعه‌ى این مفاهیم توحیدى معجونى است که اگر واجد جمیع اجزاء بود مؤثرست و اگر بعضى از اجزائش نبود مثل این است که اصلا نیست؟

روشنتر عرض کنم آیا اگر کسى توحید در خالقیت را قبول دارد ولى توحید در ربوبیّت را قبول ندارد چنین کسى را وقتى مقایسه مى‌کنیم با کس دیگرى که نه توحید در خالقیت را قبول دارد نه توحید در ربوبیّت را، مى‌توان گفت که این دو نفر از نظر کمال و فضیلت در دو مرتبه هستند، یکى از آنها به فرض ده درجه از فضیلت را دارد و دیگرى بیست درجه از فضیلت را. یا اینکه اینطور نیست؛ یعنى مجموعه‌ى مراتب توحیدى که به حد نصاب برسد تازه منشأ اثر مى‌شود و تا به اینجا نرسد هیچ اثرى ندارد. ظاهراً به ذهن نزدیک مى‌آید هر کدام به اندازه خود باید اثر داشته باشد یعنى کسى که به طور کلى منکر خداست داراى مرتبه‌اى خیلى پست است و کسى که خداوند را به عنوان واجب الوجود قبول دارد یک مرتبه‌اى از حقیقت را یافته و داراى کمالى است و از آن یکى بهتر است و همینطور تدریجاً تا برسد به کسى که توحید الوهیت را پذیرفته است. جواب این سؤال چیست؟ آنچه از آیات قرآن استفاده مى‌شود این است که چنین نیست که هر کسى که بعضى از مراتب توحید را داشته باشد بهتر از آن کسى ست که آن مراتب را نداشته باشد؛ یعنى ممکن است موجودى باشد که چهار مرتبه از توحید را که اشاره کردیم داشته باشد و آن پنجمى را نداشته باشد و این بدتر باشد از کسى که حتى مرتبه‌ى اول توحید را هم نداشته باشد و این چیز عجیبى‌ست که در ابتدا به ذهن ما دور مى‌آید.

مصداق روشنى که در قرآن راجع به این موضوع داریم ابلیس است. حالا بحث در این نیست که آیا ابلیس یک موجود حقیقى‌است یا یک موجود افسانه‌اى، و آیا موجودى ‌است مستقل از انسان و آیا جزئى و بعدى از وجود انسان است؟ عقیده‌ى ما این است که ابلیس موجود مستقلى‌است که قبل از انسان وجود خارجى داشته است، عمر طولانى هم دارد ولى خوب گفتگوهایى هم در این مورد شده که فعلا بحث ما نیست شاید در محل مناسبترى بحث کنیم.

ادامه مطلب
منبع : نور در حرم نورنصاب توحید
برچسب ها : توحید ,نصاب ,قبول ,داشته ,فضیلت ,مراتب ,داشته باشد ,قبول دارد ,نصاب توحید ,نداشته باشد

معنای توحید

:: معنای توحید

در قرآن کلمه‌ى توحید و مشتقاتش مثل: وَحَّدَ ـ یُوَحِّدُ ـ مُوَحِّد، اصلا به کار نرفته است اگر سراسر قرآن را بررسى کنید یک جا کلمه‌ى توحید را نخواهید یافت؛ افعال توحید هم که از باب تفعیل است همانطورى که عرض شد، اصلا بکار نرفته است. این از عجایب است پس آن اصلى که قرآن به عنوان اساسى‌ترین اصل معرفى مى‌کند با چه بیانى ذکر شده است:

اخلاص / 1: «قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ».

یوسف / 110؛ انبیاء / 08؛ فضیلت / 6: «اِنَّما اِلهُکُمْ اِلهٌ واحِدٌ».

اعراف / 59، 65، 73، 85؛ هود / 50، 61، 64؛ مؤمنون / 23: «اُعْبُدُا اللهَ ما لَکُمْ مِنْ اِله غَیْرُهُ».

صافات / 35؛ محمد(صلى الله علیه وآله) / 19: «لا اِلهَ الاّ اللهُ».

بقره / 163، 255 و 27 جاى دیگر قرآن. «لا اِلهَ الاَّ هُوَ».

ادامه مطلب
منبع : نور در حرم نورمعنای توحید
برچسب ها : توحید ,قرآن ,کلمه‌ى توحید